Hiện nay việc đi thuê nhà trở nên phổ biến, khâu biên nhận tiền cũng hết sức được chú ý để tránh những tranh chấp không đáng có. Giấy biên nhận tiền thuê nhà có những tác dụng gì? Mẫu giấy biên nhận tiền thuê nhà chuẩn nhất hiện nay ra sao? Mời các bạn theo dõi bài viết của Nchaus.vn để biết thêm chi tiết.

Giấy biên nhận tiền thuê nhà 1

Giấy biên nhận tiền thuê nhà là gì?

Giấy biên nhận tiền thuê nhà là một văn bản thể hiện việc giao – nhận tiền có giao kèo giữa hai bên, kèm theo chữ ký xác nhận đầy đủ. Một số trường hợp giấy biên nhận còn kèm theo chữ ký của người làm chứng để tăng độ tin cậy.

Thủ tục thuê nhà việc tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu bạn không hiểu tường tận thì có thể mắc phải những tranh chấp không đáng có. Ví dụ như khi giao – nhận tiền thuê nhà, bên thuê và bên cho thuê phải có văn bản ký kết có chữ ký xác nhận của hai bên. Văn bản này thể hiện nội dung của việc giao nhận tiền, giao kèo giữa hai bên về việc cho thuê nhà. Ngoài ra, hai bên cũng có thể mời người làm chứng để chứng nhận cho giao kèo đó.

Giấy biên nhận tiền thuê nhà thường làm hai bản, người thuê giữ một bản và người cho thuê giữ một bản. Nếu mọi việc thuận lợi, không có vấn đề phát sinh thì giấy này không cần dùng đến. Nhưng nếu một khi xảy ra tranh chấp giữa hai bên hoặc không thống nhất được các điều khoản đã ký kết trước đó thì giấy biên nhận tiền thuê nhà chính là chứng cứ bảo vệ quyền lợi của bạn trước cơ quan có thẩm quyền.

Giấy biên nhận tiền thuê nhà 3

Thông thường các mẫu biên lai thu tiền thuê nhà gồm các mục chính như sau:

 • Thời gian, địa điểm lập giấy
 • Họ tên, quê quán, số chứng minh thư của hai bên.
 • Nội dung giao nhận tiền
 • Các giao kèo, thỏa thuận đi kèm (nếu có)
 • Xác nhận đã nhận đủ tiền của bên cho thuê nhà, ký xác nhận và ghi rõ họ tên.
 • Bên thuê nhà ký ghi rõ họ tên.
 • Nếu có bên làm chứng thì người làm chứng cũng ghi đầy đủ họ tên, quê quán, số chứng minh thư, nội dung làm chứng, cam kết là làm chứng đúng và giao dịch là hoàn toàn tự nguyện.Sau đó ký ghi rõ họ tên.

Một số mẫu giấy biên nhận tiền thuê nhà phổ biến nhất hiện nay

Giấy biên nhận tiền thuê nhà 2

Hiện nay trong giao dịch thuê và cho thuê nhà có rất nhiều mẫu giấy biên nhận. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số mẫu giấy biên nhận tiền thuê nhà phổ biến nhất.

Mẫu số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày……tháng……năm……… tại…….…., chúng tôi gồm:

BÊN THUÊ NHÀ (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:……………..

Số CMND: ……Ngày cấp:…………….Nơi cấp: …………..

Địa chỉ:………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………

BÊN CHO THUÊ NHÀ (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……

Số CMND: ……..Ngày cấp:……..Nơi cấp: …………………

Địa chỉ:………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………

Căn cứ vào thỏa thuận về việc thuê ngôi nhà địa chỉ số….. đường…..phường……thành phố……….bên A đã tiến hành bàn giao cho bên B tổng số tiền là……………………..(Viết bằng chữ………………..)

Sau khi bàn giao tiền thuê nhà, bên A có quyền sử dụng ngôi nhà địa chỉ số………đường………..phường……..thành phố…………..theo với mục đích………….Bên B có trách nhiệm bàn giao ngôi nhà đã cho bên A thuê theo đúng thỏa thuận.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết thực hiện theo đúng giao kèo. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 …., ngày……tháng….….năm……

BÊN GIAO TIỀN                                                                        BÊN NHẬN TIỀN

 

 XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC NHẬN TIỀN THUÊ NHÀ

Tên tôi là:……………………………………………………………

Số CMND: ….Ngày cấp:……Nơi cấp: ………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………….

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…….. (Viết bằng chữ: ……..) theo thỏa thuận.

NGƯỜI LÀM CHỨNG

 

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ———————–

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Tên tôi là: …………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………..

Số CMND:

Có nhận của ông bà:…………………………………………………………..

Số CMND: ……………………………………………………………………….

Số tiền: …………………………………………………………………………….

Bằng chữ: …………………………………………………………………………

Lý do nhận tiền: ……………………………………………………………………….

     ……….., ngày…tháng…năm…

 Người nhận tiền

Mẫu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o—–

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN MẶT

Hôm nay ngày …. tháng …. năm 20….. tại Số ……, phường………………, quận………………, thành phố……….. chúng tôi gồm có:

 1. BÊN GIAO TIỀN: (BÊN A)

Họ và tên:…………………………………

Số CCCD:………… Ngày cấp …………..Nơi cấp……………….

HKTT: Số ………, phường ………., quận …………, thành phố………..

Chỗ ở hiện tại: Số ………, phường ………., quận ………., thành phố ………….

 1. BÊN NHẬN TIỀN (BÊN B)

Họ và tên…………………………

Số CCCD:………… Ngày cấp …………..Nơi cấp……………….

HKTT: xã ………., huyện ………, thành phố ……………..

Chỗ ở hiện tại: xã …….., huyện …….., thành phố ………………….

 1. Bên B xác nhận nhận số tiền của Bên A số tiền: …………………… VND (…………đồng)
 2. Mục đích giao nhận tiền: Tiền thuê nhà 
 3. Cam kết của các bên: Các bên cam kết việc xác nhận việc giao tiền đúng thực tế, đúng số tiền và hoàn toàn là tự nguyện, không bị ép buộc đồng thời đồng ý với thỏa thuận đã ghi trong tài liệu này bằng cách ký tên dưới đây.

BÊN A                                                                                      BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là một số mẫu giấy biên nhận tiền thuê nhà phổ biến nhất hiện nay. Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi. Hãy thường xuyên ghé trang NChaus.vn để cập nhật những thông tin mới nhất về bất động sản bạn nhé.