Diện tích bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ? Có các quy định rõ ràng về diện tích được cấp Sổ đỏ hay không. Khi nào dùng sổ đỏ chung và diện tích tối thiểu là bao nhiêu? Hãy cùng Nchaus tham khảo nội dung ngay sau đây! 

Diện tích bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

Theo khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh. Quy định về Diện tích tối thiểu của 63 tỉnh thành là khác nhau. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo từng loại đất phù hợp với điều kiện cụ thể. Tùy mỗi địa phương và đủ điều kiện theo Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. 

Sổ đỏ, Sổ hồng đều là cách gọi phổ biến của người dân. Diện tích bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ? Theo pháp luật đất đai từ ngày 10/12/2009. Khi đủ điều kiện sẽ được cấp GCN theo mẫu chung của BTN và MT. Tên gọi pháp lý là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Cấp Giấy chứng nhận gồm: cấp lần đầu và cấp cho một phần thửa đất. Người dân cần lưu ý 02 vấn đề sau:

 • Cấp Giấy chứng nhận lần đầu sẽ Không cần quan tâm đến diện tích tối thiểu.
 • Chỉ khi tách thửa (tạo thành thửa đất gốc và thửa đất mới) sẽ cần đáp ứng các điều kiện. Gồm diện tích và kích thước chiều cạnh tối thiểu.

Chi tiết như sau: 

Cấp Sổ đỏ lần đầu 

Căn cứ Điều 100, 101 Luật Đất đai 2013. Điều 18, 20, 22, 23, 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận Lần Đầu được chia thành hai trường hợp sau:

Dien-tich-bao-nhieu-thi-duoc-cap-so-do

ảnh minh họa

 • Trường hợp 1: Đất có giấy tờ chứng nhận (công nhận quyền sử dụng đất) 
 • Trường hợp 2: Đất không có giấy tờ chứng nhận (công nhận quyền sử dụng đất). 

Diện tích bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ.  Điều kiện cấp GCN sử dụng đất Không có điều kiện về diện tích – ít nhất bao nhiêu? Chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện theo từng trường hợp cụ thể là có. Nghĩa là, dù thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu vẫn sẽ được cấp Giấy chứng nhận. 

Như vậy, thửa đất dù có nhỏ hơn diện tích tối thiểu vẫn được cấp GCN, nếu đủ:

 • Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ Trước ngày văn bản quy định. Về diện tích tối thiểu được tách thửa của UBND cấp tỉnh có hiệu lực thi hành.
 • Thửa đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận.

Diện tích cấp Sổ đỏ Mới do tách thửa

Khoản 1 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng, thừa kế hoặc tặng cho quyền sử dụng đất như sau:

 • Nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất (chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất).
 • Nếu cần thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất. Đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa phần diện tích cần thực hiện. Sau đó nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Theo đó, diện tích bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ? Phải đáp ứng được: Diện tích tối thiểu, chiều cạnh của thửa đất.

Diện tích tối thiểu để được cấp Sổ đỏ là gì?

Đất bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ? Căn cứ theo Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Diện tích tối thiểu là diện tích thửa đất mới hình thành. Thửa đất còn lại sau khi tách thửa không được phép nhỏ hơn.

Theo khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh quy định. Diện tích tối thiểu của 63 tỉnh thành là khác nhau. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất phù hợp với điều kiện cụ thể. Tùy mỗi địa phương, và đủ điều kiện theo Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. 

Tách sổ đỏ có tốn phí không và khoảng bao nhiêu tiền?

Có tốn phí khi tách sổ, như sau:

 • Chi phí đo đạc: Thông thường từ 1,8 – 2 triệu đồng/lần  
 • Lệ phí : <100.000 đồng/giấy/lần cấp Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. 

Trường hợp Tách sổ đỏ để chuyển nhượng, tặng cho chi phí có khác so với các mục đích tách sổ còn lại:

 

Dien-tich-bao-nhieu-thi-duoc-cap-so-do

Diện tích đất bao nhiêu sẽ được cấp sổ đỏ? Chi phí cấp sổ đỏ là bao nhiêu?

 Chi phí phải nộp khi sang tách sổ đỏ để chuyển nhượng, tặng cho:

 • Mức thuế thu nhập cá nhân: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 2%  x Giá chuyển nhượng
 • Lệ phí trước bạ: Lệ phí trước bạ phải nộp = 0.5% x Giá tính lệ phí trước bạ
 • Phí thẩm định hồ sơ: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định, mức thu giữa các tỉnh thành khác nhau.
 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận:  dưới dưới 100.000 đồng/giấy/lần cấp 
 • Chi phí đo đạc: Thông thường từ 1,8 – 02 triệu đồng/lần 

Lưu ý: Chuyển nhượng đất đai từ cha mẹ cho con không cần phải nộp thuế TNCN, lệ phí trước bạ.  

Nếu không đủ diện tích tối thiểu có được tách thửa? 

Đất bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ? Đối với các trường hợp cá biệt. Khi có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo được điều kiện. Lúc này sẽ giao UBND huyện thành lập Hội đồng tư vấn để xem xét, giải quyết tách thửa. Chỉ xem xét, giải quyết tách thửa 01 lần cho hộ gia đình, cá nhân.

Diện tích đất bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ? Cụ thể như sau: 

 • Tách thửa để tặng cho phục vụ việc xây dựng nhà ở. 
 • Tách thửa đất tại các khu tái định cư. 
 • Tách thửa để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoàn cảnh khó khăn. 
 • Thửa đất không tiếp giáp đường. Nhưng có nhu cầu tách thửa để hợp thửa với thửa đất có tiếp giáp đường giao thông (do Nhà nước quản lý thành thửa đất mới). 
 • Thửa đất tiếp giáp mương thoát nước và tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý. 

Hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết tách thửa đối với các trường hợp cá biệt với điều kiện như sau: 

Đối với đất ở: 

 • Diện tích tối thiểu của thửa đất Mới hình thành còn lại sau khi tách thửa là 36m2 . Đối với các thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới.
 • Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành, còn lại sau khi tách thửa là 45m2 . Đối với thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới ≥20m.

Qua bài viết này Nchaus.vn mong rằng sẽ giúp ích cho mọi người. Diện tích bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ biết sẽ giảm thiếu nhiều vấn đề rắc rối.